www.RoseFrederiksen.dk

Stevns Klint 2016

Nogle gange tager livet en drejning, som gør, at ting bliver lavet om i sidste øjeblik. Sådan er det ihvertfald her i huset ind imellem. Dette efterår var planen at slutte campingsæsonen af med en tur til Samsø. Men under en uge før afgang tikkede der pludselig et møde ind, som skulle holdes på Lolland og så blev planen ændret til Sjælland. Hvorfor så ikke bare slutte sæsonen af på Lolland? Njah, der var lige et par geocaches ved Stevns, som vi rigtig gerne ville finde...

Campingpladserne i området blev googlet og til sidst ringede Helle til flere af dem for at få at vide, hvordan internetdækningen var i området. For Sabrina skulle med og så er et ordentligt internet et must. Efter at have talt med flere faldt valget på Faxe Ladeplads Camping. De lovede 4G på telefonen og eget gratis, velfungerende trådløst net på hele pladsen. Og begge dele holdt stik. :)


Pladsen er X-stjernet og blev for et par år siden privat, da kommunen solgte den. De nye ejere har ryddet op og vi mødte en velfungerende plads.
Det pudsigste på denne plads er, at nøglen til bommen ER en nøgle. Det har vi godt nok ikke mødt før.

Vi blev vist ned af en af sidevejene på pladsen og kunne selv finde en plads der, som vi syntes om. Det store åbne område bagerst var for blødt til, at de ville have os til at køre rundt på det. Men det passede os fint at ligge med lidt hæk på et par sider - så har hunden nemlig lettere ved at orientere sig om grænserne. :D

Pladserne er dejligt plane med en fin tæt - og lidt høj - græs. Men sådan er det tit, når vi er af sted om efteråret. Ligesom vi sjældent har brug for tarzanpløkke på denne årstid :) Strøm var i hækken og vand fandt vi oppe ved køkkenet.

Toiletbygnigen er stor og flot og der var MEGET varmt vand i hanerne. Her kunne vi have ønsket os et thermostatbatteri, for hold da op, det var lidt svært at ramme en behagelig temperatur.

Legepladsen er ikke stor og forkromet, men vi er sikre på at havde vi haft børn med, der skulle lege, så havde de fint kunne få tiden til at gå der.

Der er bare ca. 200 meter til stranden. Man skal lige krydse vejen og så ned af en af sidevejene og vupti - så står man på en fin sandsstrand.Selvom vejret ikke var det bedste og selvom det blæste og var meget diset, så nød vi turen langs vandet...

Faxe Ladeplads – et lidt sjovt navn til en by. Byen hed oprindeligt Hylleholt og den stammer helt tilbage fra 1500-tallet.
I 1862-64 anlagde Vemmetofte Kloster og grevskabet Bregentved sammen en havn, der skulle bruges til udskibningshavn og oplagsplads for kalk fra Faxe Kalkbrud.

Indtil 1788 kørte fæstebønderne – som en del af hoveriet - kalken med hest og vogn, men da stavnsbåndet blev ophævet, måtte man finde en anden måde at transportere kalken på. De fire store kalkbrud-ejere var enige om, at man skulle anlægge en jernbane og den ide førte C. F. Garde ud i livet i 1864. I øvrigt blev vognene de første to år fortsat trukket af heste – selvom de nu kørte på skinner. I 1880 blev den flotte station så opført.

Vores tur rundt i Faxe Ladeplads ledte os også forbi byens miniby. Desværre var der lukket for sæsonen, så vi måtte nøjes med et kig ude fra. Det så ellers ud til at være en pænt stor miniby, med modelhuse fra omkring 1900-1920. Vi har siden læst os til, at der pt. er 61 huse i 1:10. Og at man har planer om at opføre hele havnen også.

Kirken i byen hedder dog stadig Hylleholt Kirke! Kirken er fra 1875-1878 på opfordring af Grev Moltke, som ejede Bregentved gods. Kirken blev tegnet af Th. Zeltner og er en elegant bygning med et slankt 39 meter højt spir.

Kirken gennemgik en stor renovering i 2002, som har efterladt en lys og meget venlig kirke at træde ind i.

Da kirken blev 50 år skiftede man den oprindelige træ-døbefont ud med en i granit. Og det beholdt man lige indtil renoveringen 75 år senere. Her besluttede man, at den gamle døbefont skulle renoveres, for den passede helt perfekt ind til resten af kirkens inventar.

Bag farvevalg mm ved renoveringen stod kunstneren Maja Lisa Engelhardt. Og hun står også bag de nye malerier i den originale neo-gotiske altertavle. Det midterste felt viser Kristi sidste møde med disciplene før Him¬melfarten. Sidefløjene er fine landskabsmalerier – landskaber, der kunne være et hvilket som helst sted i området omkring Faxe Ladeplads.
Bag på alteret har man i øvrigt sat de gamle alterbilleder op!


Stevns Klint

Vi var så tæt på Stevns Klint at vi naturligvis skulle en tur forbi klinten og Højerup. Højerup er et rigtig godt sted at se klinten, men samtidig ligger Højerup gl. Kirke også her – helt ude på klinten. Og det med helt ude på klinten skal tage bogstaveligt. For den ligger helt ude på kanten.

Her er vi lige trådt gennem den gamle kirkeport og har den gamle kirke til den ene side og landsbyens nye kirke til den anden.

Kirken er bygget af kalksten fra området og de ældste dele stammer fra ca. 1250. Det er tydeligt, når man ser på finishen af stenene, at kirken er bygget af flere gange. Kirkeskibet har f.eks. romansk fladt loft og gotiske spidsbuede vinduer.

Kirkens tårn og sakristi er en del nyere og der findes enkelt kalkmalerier rundt om i kirken.

Kirken lå oprindeligt flere hundrede meter fra kysten, men havet har stille og roligt nedbrudt klinten meter for meter og til sidst endte kirken altså helt ude ved kanten – og det endda selvom et lokalt sagn siger, at kirken hver julenat flyttede sig et hanefjed (længden på en hanes skridt) ind i landet.

I 1910 lukkede man kirken som kirke pga klintens ustabilitet og i marts 1928, hvor frosten kom og gik, blev klinten ustabil og et stort skred på 50 meter på hver side af kirken skred i havet. Dele af kirkegården og hele kirkens kor gled med ned og på stranden lå ituslåede kister og knogler.
Også alteret gled med ned på stranden - det blev efterfølgende samlet og restaureret så godt som det kunne lade sig gøre og sat op i sakristiet.

Som det ses, aå kan man sagtens gå ind i kirken i dag - det skyldes at man har lavet en sikring af skrænten under kirken. Man kan også gå ud på et lille repos på det sted, hvor koret var opført.

Selve Stevns Klint er 17 km lang og op til 41 meter høj. Klinten består øverst af Bryozokalk – eller kalksten i daglig tale. Gennem kalkstenen løber flere brede bånd af flint.

Under kalkstenen findes skrivekridtet. Skrivekridt er meget blødt og eroderes derfor lettere af havet end kalksten og derfor kan man nogle steder se en udhuling ind under kalkstenen.
Midt på klinten findes et 5-20 cm bredt lag af fiskeler. Fiskeleret er ca. 65 mill. år gammelt og markerer grænsen mellem de to tidsaldre Kridttiden og Palæogen. Fiskeleret er et askelag, der opstod, da en stor meteor ramte jorden i Mexico. Meteoren spredte død og ødelæggelse over hele verden og menes at være årsag til en masseudryddelse af bl.a. dinosaurerne.

Bag kirken og langs klinten findes en stor mindelund med sten og mindesmærker for personer, der har betydet noget for lokalområdet.
Herover er det en monument for digteren og præsten Chr. Richardt, der var præst i Vemmetofte Kirke, men som bl.a. også skrev salmen Altid frejdig når du går.
Til højre ses den store obelisk, som er rejst til minde om genforeningen med Sønderjylland i 1920.

Her til venstre er det så Scavenius-monumentet. Scavenius-familien var toneangivende i området gennem 4 generationer efter at Jacob Brønnum Scavenius blev næsten eneejer af områdets jorde, da han i 1793 købte Gjorslev, Erikstrup og Søholm.
Både han og hans efterfølgere udviklede området med udskiftning af bøndergårdene, kalkstensbrydninger og anlæg af Rødvig havn. Samtidig var flere af dem i øvrigt politisk aktive.

Her over ses så monumentet for Biskop Absalon fra 1933. Da Stevns Klint leverede byggemateriale til hans borge, mente man at det var passende at rejse et monument for ham her på klinten.

Højerup Kirke blev indviet i 1913 efter den gamle kirke var erklæret farlig at opholde sig i. Den er opført i lokale kridtssten – dog har koret flotte flintestensbælter – helt som klinten har det.

Vi ville rigtig gerne have set den inde også, men kirken var aflåst, så vi måtte nøjes med det ydre.

Over for kirken ligger Stevns Museum. Museet er lidt en blandet landhandel – men grundlæggende har alt på udstillingen på en eller anden måde relation til Stevns Klint.

Der er mulighed for at dykke ned i, hvordan klinten er blevet skabt, om hvad de forskellige lag består af og man kan se eksempler på fine fossiler fundet i området.

Samtidig kan man se, hvordan mennesket igennem generationer har boet, arbejdet og udnyttet klintens råstoffer. Derfor er der også udstillinger af f.eks. boliger og værksteder i området.


Stevns Fortet

Vores tur førte os lige forbi Stevnsfortet. Egentlig havde vi tænkt bare at tage en tur rundt over jorden, men da næste rundvisning med tur ned i fortet startede 10 minutter senere, så sprang vi til. Og den oplevelse ville vi nødig have været foruden. Vores guide var et omvandrende leksikon i den kolde krig, så det var en fornøjelse at være på tur med ham.
Fortet er specielt fordi det er hugget ind i Stevns Klint. Og det skal forstås helt bogstaveligt: der er ikke meget der stikker op af jorden her! Det blev opført under den kolde krig i 1950-53, men blev nedlagt i 2000, da man nu så dets tid for udtjent. Siden 2008 har det fungeret som Koldkrigsmuseum Stevnsfortet.

Under den kolde krig var opgaven fra fortet at hindre Warszawapagtens store flåde i Østersøen at få adgang til verdenshavene. Det betød, at man hele tiden holdt øje med, hvad der passerede gennem Øresund – lige som Langelandsfortet holdt øje med Storebælt.

På jordoverfladen er der i i dag udstillet en række militært udstyr - såsom HAWK-batterier, Nike-batteri og radaranlæg.
I efterårsferien var det også muligt at komme op i et rigtigt F-16 jagerfly, som luftværnet havde lånt ud til anledningen.

På stedet blev opført 2 pansertårne – det ene står inden for hegnet – den anden uden for ned mod stranden. På pansertårnene blev monteret 2 stk. 150 mm kanoner.
Da Riget fattedes penge i perioden efter 2. verdenskrig og Nato ikke ville støtte opsætningen af faste kanoner, så ledte man lidt i det, som tyskerne havde efterladt på Vestkysten efter 2. verdenskrig. Og på Fanø fandt man altså de to kanoner, som oprindeligt havde siddet på det tyske slagskib Gneisenau, men som tyskerne havde opsat på Batteri Grådyb som en del af Hitlers Atlantvold.

Man får lov at komme ind og se, hvor lidt plads der egentlig har været i tårnet. Selve ammonitionen blev sendt op nede fra fortet under jorden.

Men endelig - på denne råkolde oktoberdag - kom vi ned i gangene under jorden. Som sagt er de hugget ind i kalkstenen og herned ses de flotte flintebånd tydeligt i væggene!

Der blev boret og sprængt 1,7 km tunnel ude i klipperne 18 meter under jordoverfladen. Man begyndte udgravning fra to steder ved vandkanten og smed det bortgravede materiale ud over kanten og ned i havet. Takket være den store strøm i området var materialet næste dag væk. Beliggenheden i kalkstenen var utrolig velegnet, da kalken dæmpede evt. rystelser fra granater eller bomber, som derved ikke kunne forvolde den store skade.

Nede i fortet var der køligt – da det fungerede som fort, var det konstant opvarmet til 18 grader, men sådan er det ikke længere.

Man får lov at komme ind i rigtig mange af rummene, som stadig står næsten udstyret som dengang fortet var i brug. F.eks. er der operationsrummet, hvor man sad og overvågede farvandet. I forbindelse med dette rum havde den overordnede officer sit eget kontor.

Fortet var et søfort og indrettet som et skib. Det betød køjer langs væggene uden madrasser, så man sov direkte oven på fjedrene. Under normale forhold benyttede man dog kasernen, der lå lige over for fortet – også til bespisning. For i fortet var der ikke indrettet noget køkken, så i hvis fortet blev aktiveret, skulle man leve af feltrationer.

Naturligvis er her stadig ammunition – men den kan nok ikke sådan lige bruges!

Og i gangene – nær udgangene til vandet – lever grotteedderkoppen. En sjælden edderkop, der er giftig og som kan blive op til 5 cm. Og selvom Helle absolut ikke er begejstret for edderkopper, så tog hun sig alligevel sammen og tog et billed af en af dem ;)

Ude igen skulle Smilla lige luftes - hun havde siddet i bilen imens vi besøgte fortet, for hunde har ingen adgang nede i gangene. Til gengæld er der en fin trampesti forbi det andet pansertårn og ned til vandet.
Men udsigt - det var der ikke meget af denne disede kølige oktoberdag...


Rødvig

Vi smuttede en tur ind forbi Rødvig - vi skulle da lige snuse til, hvad det var for en by.
Nede nær havnen stødte vi først på byens vartegn: flinteovnen. Den stammer fra 1870'erne, hvor en lokal fisker fandt ud af, at der var penge i brændt flint. Den kunne nemlig sælges til fajancefabrikken Aluminia i København, der brugte den i produktionen af fajance. Siden fik fabrikken sin egen ovn, men man fortsatte med at levere flinten til fabrikken.
Tæt ved faldt vi over denne alternative campingvogn. Der står på den at den er en del af et kunst- projekt fra 2015 af Michal Gustavson og Yuriy Lotonenko...


Faxe Kalkbrud

Når vi nu boede i Faxe Ladeplads, hvor kalken blev udskibet fra, så måtte vi også lige forbi Faxe og kalkbruddet, hvor kalken hentes op fra.

Kalkbruddet har eksisteret lige siden begyndelsen af 1200-tallet og i 1600-tallet kom også kalkbrændingen med. Når kalken brændes ved høje temperaturer i ca. 24 timer, så dannes der brændt eller ulæsket kalk, som bl.a. anvendes i mørtel.

I Faxe ligger et stort kalkbrud og selvom dele af det i dag er overtaget af Naturstyrelsen med henblik på at omdanne det til et rekreativt område, så er der stadig gang i kalkudvindingen i resten af området.

Selve bryozokalken er ca. 63 mio. år gammel og består af skelet- og skalrester af havlevende organismer, som snegle, muslinger og mosdyr. Mosdyr er mikroskopiske busk-lignende dyr, der sidder på havbunden i store kolonier.

Søren kom lige lidt væk fra stien i søgningen efter en cache, men det er generelt tilladt at færdes på stier og veje i kalkbruddet, så længe man passer på i arbejdsområderne. Der bliver også lagt kalkstykker frem, som man kan lede efter fossiler i.


Faxe Kirke

Dagen i Faxe sluttede vi af med at besøge Faxe Kirke. Den nuværende kirke er formentlig opført efter 1492, men der har formodentlig stået en kalkstenskirke før. Ude kan man tydeligt se, at genbrug var in, for man har genbrugt nogle af kalkstenene som hvide bånd mellem munkestenene. Dog ikke alle steder lige systematisk…

I våbenhuset falder blikket straks på en række kalkmalerier. De stammer fra 1500-tallet og nogle af dem er yderst dramatiske.
I nichen på billedet herover ses Sct. Jørgen til hest mens han borer sin lanse ind i dragens mund. Til højre herfor har vi formentlig apostlen Simon Kananæren, der saves midt over! Han var en del af zeloterne, der kæmpede imod den romerske overmagt.
Til højre ses endnu en martyr, der henrettes.

Når man træder ind i selve kirkerummet tiltrækkes øjnene straks af de flotte glasmosaikker fra 2014 bag alteret. Det er kunstneren Peter Brandes der står bag. Egentlig skulle alle tre vinduer have været åbnet op i forbindelse med projektet, men det modsatte Nationalmuseet sig. Derfor endte man op med denne løsning hvor man har genanvendt kirkens gamle korbuekrucifix i midten med Maria på den ene side og Johannes på den anden side.

Prædikestolen er en gave fra Jytte Gyldenstjerne til Totterupholm som minde om hendes mand Peder Juul, der døde i 1612. Hele prædikestolen hviler på hovedet af Moses – men man har dog givet ham en pude mellem hovedet og prædikestolen.

Samtidig med isættelsen af de flotte glasmosaikker, gennemgik kirken en gennemgribende renovering, så den i dag fremstår lys og venlig.

Grevestolen oppe i koret stammer fra 1612, hvor Jytte Gyldenstjerne lod den og et gravkapel under den opføre. Kapellet blev nedlagt i 1850erne, hvorefter kisterne blev sat ned i en fællesgrav på kirkegården.

Her til venstre ses et brudstykke af en gammel karmsten. Den stammer fra den gamle kirke, der en gang lå her på stedet.

Links:
Campingplads:
Faxe Ladeplads Campingwww.faxe-ldp-camping.dk
Attraktioner:
Hylleholt Kirkewww.hylleholtkirke.dk
Højerup gl. Kirkewww.kalklandet.dk
Højerup gl. Kirkewww.stevns.dk
Højerup gl. Kirkewww.kulturjagtkøgebugt.dk
Højerup ny Kirkewww.liheddingepastorat.dk
Stevnsfortetwww.fortress-scandinavia.dk
Faxe Kalkbrud og Stevns Klintwww.kalklandet.dk
Faxe Kirkewww.faxekirke.dk
Faxe Kirkewww.faxekirke.dk